Přeskočit navigaci

Pegylovaný interferon α-2b a ribavirin v nižších dávkách u starších a/nebo cirhotických pacientů s HCV genotypu 2

V prestižním časopise Gut and Liver byla nedávno publikována práce, která zkoumala míru dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) při léčbě nízkodávkovaným pegylovaným interferonem (PEG-IFN) a ribavirinem u starších a/nebo cirhotických pacientů infikovaných virem hepatitidy C (HCV) genotypu 2. K hodnocení odpovědi použili autoři virologickou odpověď po dvou týdnech terapie (HCV RNA a HCV core antigen).

Pegylovaný interferon α-2b a ribavirin v nižších dávkách u starších a/nebo cirhotických pacientů s HCV genotypu 2

Snížené dávky PEG-IFN (1,0 μg/kg) a ribavirinu (800 mg/den u pacientů s váhou nad 80 kg) byly po dobu 24 týdnů podávány 50 starším a/nebo cirhotickým pacientům s HCV genotypu 2. Průměrný věk pacientů byl 66 let, 21 z nich byli muži a 29 ženy. Medián vstupní hladiny HCV RNA byl 5,7 log IU/ml. Rychlé virologické odpovědi bylo dosaženo u 17 pacientů (34 %), SVR u 28 (56 %) a dva (4 %) pacienti léčbu předčasně ukončili. Následná analýza faktorů přispívajících k dosažení SVR ukázala signifikantní vliv pohlaví, počáteční hladiny RNA viru a odpovědi na léčbu v prvních 4 týdnech léčby.

Snížená dávka kombinované léčby PEG-IFN a ribavirinem je bezpečná a nákladově efektivní metoda léčby i pro starší a/nebo cirhotické pacienty s HCV genotypu 2. Virologická odpověď po dvou týdnech léčby je dobrým ukazatelem dosažení SVR.

(epa)

Zdroj: Tamai H., Shingaki N., Mori Y., et al. Low-Dose Pegylated Interferon α-2b Plus Ribavirin for Elderly and/or Cirrhotic Patients with Genotype 2 Hepatitis C Virus. Gut Liver. 2015 Nov 27; doi: 10.5009/gnl15193. [Epub ahead of print]

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Deficit vitamínu D u pacientů s chronickým jaterním onemocněním

Deficit vitamínu D u pacientů s chronickým jaterním onemocněním

Zvládnutí neuropsychiatrických nežádoucích účinků antivirové léčby hepatitidy C umožňuje dosáhnout trvalé virologické odpovědi

Zvládnutí neuropsychiatrických nežádoucích účinků antivirové léčby hepatitidy C umožňuje dosáhnout trvalé virologické odpovědi

Monoterapie boceprevirem u zatím neléčených pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 2/3 a jeho antivirová aktivita

Monoterapie boceprevirem u zatím neléčených pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 2/3 a jeho antivirová aktivita

Role pohlaví na výsledky léčby u virové hepatitidy C

Role pohlaví na výsledky léčby u virové hepatitidy C

Účinnost pegylovaného interferonu alfa-2a nebo alfa-2b v kombinaci s ribavirinem v léčbě chronické hepatitidy C u pacientů s genotypem 1b

Účinnost pegylovaného interferonu alfa-2a nebo alfa-2b v kombinaci s ribavirinem v léčbě chronické hepatitidy C u pacientů s genotypem 1b

Genový profil a charakteristika s virovou hepatitidou asociovaného hepatocelulárního karcinomu

Genový profil a charakteristika s virovou hepatitidou asociovaného hepatocelulárního karcinomu

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Fenylketonurie a PKU dieta