Přeskočit navigaci

Vysoká míra dosažení SVR u pacientů s rychlou virologickou odpovědí – výsledky studie PROPHESYS

Schopnost predikovat, kteří pacienti na terapii peginterferonem s ribavirinem dosáhnou setrvalé virologické odpovědi (SVR) s větší pravděpodobností, by bylo pro optimalizaci anti-HCV terapie velice užitečné.

Vysoká míra dosažení SVR u pacientů s rychlou virologickou odpovědí – výsledky studie PROPHESYS

Schopnost predikovat, kteří pacienti na terapii peginterferonem s ribavirinem dosáhnou setrvalé virologické odpovědi (SVR) s větší pravděpodobností, by bylo pro optimalizaci anti-HCV terapie velice užitečné. Prediktivní hodnotu virologické odpovědi ve 2., 4. a 12. týdnu léčby na dosažení SVR zjišťovala velká mezinárodní neintervenční kohortová studie PROPHESYS.

Studie se účastnili dosud neléčení pacienti s monoinfekcí HCV (N = 7 163) ve věku ≥ 18 let, kterým byla ordinována terapie peginterferonem s ribavirinem na základě uvážení ošetřujícího lékaře a podle doporučení specifických v dané zemi. Hlavním sledovaným parametrem byla prediktivní hodnota virologické odpovědi (HCV RNA < 50 IU/ml) ve 2., 4. a 12. týdnu léčby na dosažení SVR24 (HCV RNA < 50 IU/ml po 24 týdnech sledování bez léčby) s ohledem na HCV genotyp.

Celková míra dosažení SVR24 činila 49,4 % (3 541/7 163, 95% CI 48,3–50,6 %). Míra dosažení SVR24 u pacientů s titrem HCV RNA < 50 IU/ml po 2, 4 a 12 týdnech terapie se lišila dle HCV genotypu. Ve skupině s HCV genotypem 1 to bylo 66,2 %, 68,4 % a 60,3 %; u pacientů s genotypem 2 to bylo 82,0 %, 76,3 % a 74,2 %; ve skupině pacientů s HCV genotypem 3 pak 67,3 %, 67,3 % a 63,8 % a u pacientů s HCV genotypem 4 následně 59,4 %, 63,3 % a 54,3 %. Nejvyšší negativní prediktivní hodnotu měla absence virologické odpovědi ve 12. týdnu terapie, a to napříč všemi genotypy.

Nejvyšší pozitivní prediktivní hodnotu dosažení SVR24 měla tedy virologická odpověď ve 2. a 4. týdnu terapie, která se lišila v závislosti na HCV genotypu.

(mik)

Zdroj: Marcellin P. et al. High SVR rates in RVR patients in the large real-world PROPHESYS cohort confirm results from randomized clinical trials. Hepatology. Publikováno on-line 18. června 2012; doi: 10.1002/hep.25892

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Vliv ribavirinu v kombinaci s pegylovaným interferonem alfa2b na léčbu chronické hepatitidy C u starších pacientů

Vliv ribavirinu v kombinaci s pegylovaným interferonem alfa2b na léčbu chronické hepatitidy C u starších pacientů

Antivirová terapie chronické hepatitidy C zlepšuje neurokognitivní funkce

Antivirová terapie chronické hepatitidy C zlepšuje neurokognitivní funkce

Kostní minerální denzita a kostní obrat u necirhotických pacientů s chronickou hepatitidou C léčených peginterferonem a ribavirinem

Kostní minerální denzita a kostní obrat u necirhotických pacientů s chronickou hepatitidou C léčených peginterferonem a ribavirinem

Farmakokinetické zhodnocení interakce mezi boceprevirem a atorvastatinem nebo pravastatinem

Farmakokinetické zhodnocení interakce mezi boceprevirem a atorvastatinem nebo pravastatinem

Pegylovaný interferon a ribavirin v léčbě genotypu 1b u VHC: starší ženy mají horší výsledky v dosažení trvalé virologické odpovědi

Pegylovaný interferon a ribavirin v léčbě genotypu 1b u VHC: starší ženy mají horší výsledky v dosažení trvalé virologické odpovědi

Genetické vlohy ovlivňující riziko rozvoje deprese po léčbě interferonem alfa

Genetické vlohy ovlivňující riziko rozvoje deprese po léčbě interferonem alfa

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Klíšťová encefalitida a očkování