Přeskočit navigaci

Vysoká míra dosažení SVR u pacientů s rychlou virologickou odpovědí – výsledky studie PROPHESYS

Schopnost predikovat, kteří pacienti na terapii peginterferonem s ribavirinem dosáhnou setrvalé virologické odpovědi (SVR) s větší pravděpodobností, by bylo pro optimalizaci anti-HCV terapie velice užitečné.

Vysoká míra dosažení SVR u pacientů s rychlou virologickou odpovědí – výsledky studie PROPHESYS

Schopnost predikovat, kteří pacienti na terapii peginterferonem s ribavirinem dosáhnou setrvalé virologické odpovědi (SVR) s větší pravděpodobností, by bylo pro optimalizaci anti-HCV terapie velice užitečné. Prediktivní hodnotu virologické odpovědi ve 2., 4. a 12. týdnu léčby na dosažení SVR zjišťovala velká mezinárodní neintervenční kohortová studie PROPHESYS.

Studie se účastnili dosud neléčení pacienti s monoinfekcí HCV (N = 7 163) ve věku ≥ 18 let, kterým byla ordinována terapie peginterferonem s ribavirinem na základě uvážení ošetřujícího lékaře a podle doporučení specifických v dané zemi. Hlavním sledovaným parametrem byla prediktivní hodnota virologické odpovědi (HCV RNA < 50 IU/ml) ve 2., 4. a 12. týdnu léčby na dosažení SVR24 (HCV RNA < 50 IU/ml po 24 týdnech sledování bez léčby) s ohledem na HCV genotyp.

Celková míra dosažení SVR24 činila 49,4 % (3 541/7 163, 95% CI 48,3–50,6 %). Míra dosažení SVR24 u pacientů s titrem HCV RNA < 50 IU/ml po 2, 4 a 12 týdnech terapie se lišila dle HCV genotypu. Ve skupině s HCV genotypem 1 to bylo 66,2 %, 68,4 % a 60,3 %; u pacientů s genotypem 2 to bylo 82,0 %, 76,3 % a 74,2 %; ve skupině pacientů s HCV genotypem 3 pak 67,3 %, 67,3 % a 63,8 % a u pacientů s HCV genotypem 4 následně 59,4 %, 63,3 % a 54,3 %. Nejvyšší negativní prediktivní hodnotu měla absence virologické odpovědi ve 12. týdnu terapie, a to napříč všemi genotypy.

Nejvyšší pozitivní prediktivní hodnotu dosažení SVR24 měla tedy virologická odpověď ve 2. a 4. týdnu terapie, která se lišila v závislosti na HCV genotypu.

(mik)

Zdroj: Marcellin P. et al. High SVR rates in RVR patients in the large real-world PROPHESYS cohort confirm results from randomized clinical trials. Hepatology. Publikováno on-line 18. června 2012; doi: 10.1002/hep.25892

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Genový profil a charakteristika s virovou hepatitidou asociovaného hepatocelulárního karcinomu

Genový profil a charakteristika s virovou hepatitidou asociovaného hepatocelulárního karcinomu

Aktivace mikroglie u pacientů s hepatitidou C

Aktivace mikroglie u pacientů s hepatitidou C

Léčba hepatitidy C u HIV pozitivních pacientů

Léčba hepatitidy C u HIV pozitivních pacientů

Metabolické poruchy u pacientů s chronickou hepatitídou C – vliv genotypu a etnika

Metabolické poruchy u pacientů s chronickou hepatitídou C – vliv genotypu a etnika

Role HCV genotypu 3 v progresi jaterní fibrózy – systematická review a metaanalýza

Role HCV genotypu 3 v progresi jaterní fibrózy – systematická review a metaanalýza

Kostní minerální denzita a kostní obrat u necirhotických pacientů s chronickou hepatitidou C léčených peginterferonem a ribavirinem

Kostní minerální denzita a kostní obrat u necirhotických pacientů s chronickou hepatitidou C léčených peginterferonem a ribavirinem

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci