Typy žloutenek

V současné době je známo mnoho druhů virů napadajících játra (hepatotropní viry). Nejdůležitější z této početné skupiny, jsou viry vyvolávající virové záněty jater. Jsou označovány písmeny A, B, C, D a E a vyvolávají stejnojmenné hepatitidy. Nejčastější virové hepatitidy nesou označení A, B a C.

Žloutenka typu A

Přenos
 • Potravinami nebo vodou při jejich znečištění například fekáliemi.
 • Nedostatečnou osobní hygienou.

Průběh
Nepřechází do chronické hepatitidy. Obvykle mírný průběh, příznaky odeznívají samy od sebe. Vzácně může způsobit vážné jaterní onemocnění. U starších lidí má vážnější průběh a delší trvání.

Žloutenka typu B

Přenos
 • Krví.
 • Pohlavním stykem.
 • Sdílením injekční stříkačky.
 • Z matky na dítě.

Průběh
Kolem 95 procent nakažených se infekce zbaví a získá celoživotní imunitu. Chronická infekce zvyšuje riziko cirhózy a rakoviny jater.

Žloutenka typu C

Přenos
 • Krví při transfuzi.
 • Sdílením injekční jehly.
 • Kontaktem s nakaženou krví nebo znečištěnými nástroji.

Průběh
Až u 90 procent nakažených se jedná o chronickou infekci. Během 20 let se u třetiny pacientů vyvíjí cirhóza. Každý dvacátý z nich má rakovinu jater.

Žloutenka typu D

Přenos
 • Krví.
 • Neúplný virus-k přenosu potřebuje přítomnost viru hepatitidy B.

Průběh
Lidé nakažení virem hepatitidy B, u nichž se rozvine hepatitida D, jsou více ohroženi chronickou infekcí a jejich nemoc je obvykle závažnější.
U 80 procent osob s chronickou infekcí se rozvine cirhóza.

Žloutenka typu E

Přenos
 • Potravinami nebo vodou jako hepatitida A.

Průběh
Nákaza nepřechází v chronickou hepatitidu a není spojena s rakovinou jater. U těhotných žen může způsobit závažné jaterní onemocnění a smrt.

Vítězím nad hepatitidou C

Centra léčby

Hledáte pomoc? Vyhledejte si na mapce nejbližší centrum léčby hepatitidy C.

Poradna lékaře
Soutěžte s námi
Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá

Platnost: 1. 1. - 31. 1. 2019

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá.

Videorozhovor
Trojkombinační léčba pro pacienty, kteří nebyli dříve léčeni

Trojkombinační léčba pro pacienty, kteří nebyli dříve léčeni

Jaké jsou moderní možnosti léčby virové hepatitidy? O tom jsme si povídali s prof. MUDr. Petrem Husou, CSc.

Anketa

Zajímáte se o hygienické podmínky ve škole svých dětí?