Uživatelé drog

Uživatelé drog a léčba virové hepatitidy typu C

Drogově závislí lidé jsou ve zvýšené míře ohroženi infekcí virem hepatitidy C. To se týká zejména lidí užívajících drogy injekčně. Z této skupiny jsou ohroženi především ti jedinci, kteří si půjčují jehly. Virus hepatitidy C se totiž přenáší krví.

Podle údajů Evropského monitorovacího centra pro drogy je injekční užívání drog od devadesátých let dvacátého století nejčastějším způsobem nákazy virem hepatitidy C, 90 % všech nově identifikovaných případů nákazy se týká injekčních uživatelů drog.

Závislosti na alkoholu a drogách z pohledu lékaře často negativně ovlivňují spolupráci v léčbě hepatitidy. K osobnostním charakteristikám lidí, kteří řeší své problémy zneužíváním návykových látek, patří malá spolehlivost.

Závislí lidé se také mohou obávat kontaktu se zdravotnickým zařízením. Mohou se bát, že rodina a jejich široké okolí zjistí, že jsou závislí. Někdy se (prakticky bezdůvodně) obávají, že by byli nuceni k odvykací léčbě. U drogově závislých je také častější výskyt psychiatrických onemocnění, jako je například deprese. To dále zhoršuje přístup pacientů k terapii.

Účinek terapie chronické infekce virem hepatitidy C je stejný jako u ostatních nemocných. Již během 8 hodin po aplikaci léčivé látky – interferonu – je zabráněno dalšímu šíření infekce. Aby ale byla reálná šance na úplné vyléčení, je důležité, aby pacient spolupracoval s lékařem po dobu minimálně několika měsíců.

Pro zahájení dlouhodobé terapie, která je pro stát a zdravotnictví velmi nákladná, je proto důležitá možnost navázání spolupráce s pacientem. Samozřejmě to neznamená, že pacient bude automaticky nucen k léčbě. Pokud se k ní ale dobrovolně rozhodně, součinnost s lékařem nezbytná je.

Pacienti podstupující substituční léčbu jsou lékařem považováni za pacienty s kontrolovaným psychiatrickým onemocněním. Postup, diagnostika a terapie virové hepatitidy C u spolupracujícího pacienta s aktivní drogovou závislostí (nebo na substituční terapii) je shodný s lékařským postupem u pacientů bez závislosti.

Drogově závislý člověk by se proto měl snažit bojovat se svojí závislostí. Dnes je možné podstoupit například substituční léčbu, která pomáhá zbavit se odvykacích obtíží.

Zdroj:

  1. www.ceska-hepatologie.cz
  2. www.drogy-info.cz
Vítězím nad hepatitidou C

Centra léčby

Hledáte pomoc? Vyhledejte si na mapce nejbližší centrum léčby hepatitidy C.

Poradna lékaře
Soutěžte s námi
Soutěž o rukavice pro ovládání smartphonu

Soutěž o rukavice pro ovládání smartphonu

Platnost: 1. 11. - 30. 11. 2018

v listopadové soutěži budeme hrát o rukavice pro ovládání smartphonu.

Videorozhovor
Trojkombinační léčba pro pacienty, kteří nebyli dříve léčeni

Trojkombinační léčba pro pacienty, kteří nebyli dříve léčeni

Jaké jsou moderní možnosti léčby virové hepatitidy? O tom jsme si povídali s prof. MUDr. Petrem Husou, CSc.

Anketa

Zajímáte se o hygienické podmínky ve škole svých dětí?