Uživatelé drog

Uživatelé drog a léčba virové hepatitidy typu C

Drogově závislí lidé jsou ve zvýšené míře ohroženi infekcí virem hepatitidy C. To se týká zejména lidí užívajících drogy injekčně. Z této skupiny jsou ohroženi především ti jedinci, kteří si půjčují jehly. Virus hepatitidy C se totiž přenáší krví.

Podle údajů Evropského monitorovacího centra pro drogy je injekční užívání drog od devadesátých let dvacátého století nejčastějším způsobem nákazy virem hepatitidy C, 90 % všech nově identifikovaných případů nákazy se týká injekčních uživatelů drog.

Závislosti na alkoholu a drogách z pohledu lékaře často negativně ovlivňují spolupráci v léčbě hepatitidy. K osobnostním charakteristikám lidí, kteří řeší své problémy zneužíváním návykových látek, patří malá spolehlivost.

Závislí lidé se také mohou obávat kontaktu se zdravotnickým zařízením. Mohou se bát, že rodina a jejich široké okolí zjistí, že jsou závislí. Někdy se (prakticky bezdůvodně) obávají, že by byli nuceni k odvykací léčbě. U drogově závislých je také častější výskyt psychiatrických onemocnění, jako je například deprese. To dále zhoršuje přístup pacientů k terapii.

Účinek terapie chronické infekce virem hepatitidy C je stejný jako u ostatních nemocných. Již během 8 hodin po aplikaci léčivé látky – interferonu – je zabráněno dalšímu šíření infekce. Aby ale byla reálná šance na úplné vyléčení, je důležité, aby pacient spolupracoval s lékařem po dobu minimálně několika měsíců.

Pro zahájení dlouhodobé terapie, která je pro stát a zdravotnictví velmi nákladná, je proto důležitá možnost navázání spolupráce s pacientem. Samozřejmě to neznamená, že pacient bude automaticky nucen k léčbě. Pokud se k ní ale dobrovolně rozhodně, součinnost s lékařem nezbytná je.

Pacienti podstupující substituční léčbu jsou lékařem považováni za pacienty s kontrolovaným psychiatrickým onemocněním. Postup, diagnostika a terapie virové hepatitidy C u spolupracujícího pacienta s aktivní drogovou závislostí (nebo na substituční terapii) je shodný s lékařským postupem u pacientů bez závislosti.

Drogově závislý člověk by se proto měl snažit bojovat se svojí závislostí. Dnes je možné podstoupit například substituční léčbu, která pomáhá zbavit se odvykacích obtíží.

Zdroj:

  1. www.ceska-hepatologie.cz
  2. www.drogy-info.cz
Vítězím nad hepatitidou C

Centra léčby

Hledáte pomoc? Vyhledejte si na mapce nejbližší centrum léčby hepatitidy C.

Poradna lékaře
Soutěžte s námi
Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá

Platnost: 1. 1. - 31. 1. 2019

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá.

Videorozhovor
Trojkombinační léčba pro pacienty, kteří nebyli dříve léčeni

Trojkombinační léčba pro pacienty, kteří nebyli dříve léčeni

Jaké jsou moderní možnosti léčby virové hepatitidy? O tom jsme si povídali s prof. MUDr. Petrem Husou, CSc.

Anketa

Zajímáte se o hygienické podmínky ve škole svých dětí?