Drogy a céčko

Substituční léčba drogově závislých

Z Evropské unie přišla v poslední době novinka pro osoby drogově závislé a nakažené virem hepatitidy C: Je možné podstoupit léčbu hepatitidy C interferonem.


Podmínkou je však dobrá spolupráce drogově závislého jedince s lékařem a vyšetření psychiatrem nebo lékařem pro léčbu závislostí. To ale neznamená, že drogově závislý musí nutně nastupovat odvykací nebo substituční terapii.

Studie zabývající se léčenými pacienty s aktivní drogovou závislostí totiž ukazují srovnatelný účinek terapie chronické HCV infekce s jinými skupinami infikovaných osob.

Substituční léčba znamená, že pacientovi závislému na drogách je nabídnuta možnost užívání náhradní (neboli substituční) látky, která mírní jeho odvykací obtíže. Nevzniká na ni ale takový návyk jako na původní drogu.

Substituční léčba je velkým přínosem v léčbě závislosti na drogách, především u opiátů. Substituční léčba je standardním a uznávaným léčebným postupem u pacientů, kteří nejsou schopni úplně vynechat drogy a výsledná abstinence pacienta není jejím jediným a výhradním cílem. Zahájení substituční léčby ovšem automaticky neznamená, že na konci léčby bude pacient zcela abstinovat.

Substituční léčba není předem časově omezená, podává se tak dlouho, dokud pacient není schopen úplné abstinence. Do té doby pomáhá substituční léčba udržet a zlepšit pacientův tělesný a psychický stav.

Látky užívané v rámci substituční léčby se také neaplikují do žíly, což výrazně snižuje riziko přenosu infekčních chorob, jako je infekční žloutenka či HIV.

Podle nového věstníku ministerstva zdravotnictví jsou uživatelé drog nakažení hepatitidou C v léčbě závislosti upřednostněni před ostatními čekateli. Od roku 2006 substituční léčba dostupná i v některých vězeňských zařízeních.

Pacienti podstupující substituční léčbu jsou lékaři léčícími hepatitidu typu C považováni za pacienty s kontrolovaným psychiatrickým onemocněním. Postup, diagnostika a terapie virové hepatitidy C u spolupracujícího pacienta a u pacienta na substituční terapii je shodný s léčbou pacientů bez závislosti.

Pokud jste drogově závislí a domníváte se, že byste mohli být nakaženi virem žloutenky typu C, můžete kontaktovat svého obvodního lékaře, popřípadě oddělení krajských a fakultních nemocnic zabývající se onemocněním jater (tak zvané hepatologie), infekční kliniky apod. Pokud vám zjistí, že jste skutečně nemocná/ý a máte žloutenku typu C nebo i jiné vážné onemocnění související s užíváním drog, jako je HIV, můžete se s důvěrou obrátit i na tato substituční centra, kde také najdete další užitečné a pravidelně aktualizované kontakty nebo na Mapě pomoci.

Zdroje:

  1. ÚZIS ČR, Aktuální informace č. 24/2008 Praha, 8. 7. 2008, 24, Údaje v Registru substituční léčby – rok 2007. Ing. Blanka Nechanská.
  2. Věstník Částka 3. Ministerstvo zdravotnictví, Praha, 30. 5. 2008. 76 s.
  3. Aktuální situace v oblasti substituční léčby závislosti na opioidech v ČR. Petr Popov. Přednáška.
Vítězím nad hepatitidou C

Centra léčby

Hledáte pomoc? Vyhledejte si na mapce nejbližší centrum léčby hepatitidy C.

Poradna lékaře