Sex a sexualita

Často diskutovaným způsobem nákazy je přenos prostřednictvím pohlavního styku. Tato cesta je možná, avšak v praxi méně obvyklá. Ve spermatu, vaginální tekutině a slinách se vyskytuje jen velmi malé množství viru.

"Céčko" a sex

Riziko přenosu céčka pohlavím stykem je minimální, ale existuje. Proto je na místě určitá opatrnost. Při stálém vztahu s jedním sexuálním partnerem je riziko přenosu hepatitidy nízké. Časté střídání sexuálních partnerů však toto riziko podstatně zvyšuje. Rizikové jsou zejména techniky, při kterých dochází k poranění tkání a kontaktu s krví (například poranění sliznice konečníku při análním styku, styk během menstruace). Proto je při céčku na místě dodržovat zásady bezpečného sexu.

Někteří nemocní po nákaze zpytují svědomí a snaží se vzpomenout, kdy mohl osudový okamžik nastat. Do úvah je třeba zahrnout i předchozí sexuální vztahy. Pokuste se odpovědět na tyto otázky:

  • Kdy jste se pravděpodobně nakazil/a?
  • Jak často jste provozoval/a nechráněný sex?
  • Je možné, že jste při pohlavním styku přišli do styku s partnerovou krví?

Váš současný partner by měl být jedním z prvních, komu o své nemoci povíte. V případě nejistoty může být na místě informovat i předchozí sexuální partnery.

Život v celibátu?

Někteří nemocní po stanovení diagnózy nebo v průběhu léčby udávají ztrátu nebo snížení sexuální touhy (libida). Pocity vlastního selhání, méněcennosti a s nimi spojené změny nálady, deprese nebo únava odsunou sexualitu na druhou kolej. Svůj vliv na libido mohou mít i samotné protivirové léky. Tyto jejich negativní účinky jsou však vždy jen přechodné a po ukončení léčby zcela odezní.

Onemocnění může mít negativní vliv i na postoj zdravého partnera k sexu s Vámi. Zcela pochopitelný je strach s přenosu onemocnění. Stejně tak za jeho nechutí může být jen únava z fyzického i psychického vyčerpání při péči o Vás. Více než kdy jindy je proto třeba s partnerem komunikovat, vzájemně si věřit a respektovat vzájemná přání i obavy.

"Céčko" ale nemusí Váš sexuální život zničit. Jak již bylo řečeno, ve spermatu a vaginálním sekretu je virů jen nepatrné množství. Riziko přenosu mezi stálými partnery se tak blíží téměř nule. Obvykle ani není nutné používat kondom. Na ten však nikdy nezapomínejte v případě, že máte více sexuálních partnerů. Pravidla bezpečného sexu Vás ochrání i před nákazou hepatitidou typu B a jinými pohlavně přenosnými nemocemi. Vyhněte se styku během menstruace a praktikám, při kterých může dojít k poranění a kontaktu s krví.

Vítězím nad hepatitidou C

Centra léčby

Hledáte pomoc? Vyhledejte si na mapce nejbližší centrum léčby hepatitidy C.

Poradna lékaře