Slovníček pojmů

ALT
– alaninaminotransferáza – enzym tvořený uvnitř jaterní buňky; při jejím poškození se "vylévá" do krevního řečiště; zvýšené hladiny ALT v krvi tak upozorní na existenci poškození jater

cirhóza
– lidově "ztvrdnutí jater" – stav, při kterém jsou játra zjizvená a mění svoji strukturu; dochází k výrazné změně průtoku krve a vznikají komplikace

diagnóza
– rozeznání nemoci a její pojmenování; k tomu pomáhá pozorování příznaků a výsledky laboratorních vyšetření

enzym
– bílkovina, která dokáže urychlovat reakce probíhající v organismu

genotyp
– soubor všech dědičných vlastností uložených v genech; jeden virus může mít několik různých genotypů; liší se malými detaily, ale mohou způsobovat rozdíly v průběhu choroby i účinnosti její léčby

hepatitida
– zánět jater; označují se tak nejčastěji záněty jater vyvolané viry

hepatolog
– lékař specialista zabývající se chorobami jater

HCV
– virus hepatitidy typu C

imunitní systém
– systém, který používá organismus na obranu proti cizím látkám (např. bakteriím a virům), jež do něho pronikly a mohly by mu škodit

interferon
– jedna ze zbraní imunitního systému, bílkovina ničící viry a zabraňující jejich množení; uměle připravený interferon se používá v léčbě hepatitidy typu C

kryoglobuliny
– bílkoviny, které se v těle normálně nevyskytují; vznikají v důsledku dlouhodobé stimulace buněk imunitního systému virem HCV; mohou být jednou ze složek imunokomplexů; způsobují bolest v kloubech a vyrážku

PCR
– vyšetřovací metoda k určení přítomnosti a množství viru

protilátka
– bílkovina tvořená imunitním systémem, jež působí proti cizím bílkovinám v organismu

relaps
– opakované objevení se příznaků onemocnění, které bylo v klidovém období

remise
– vymizení příznaků onemocnění, nikoliv onemocnění samotného

ribavirin
– protivirový lék používaný spolu s interferonem k léčbě hepatitidy typu C

RNA
– ribonukleová kyselina; je uložena v buňkách a zapojuje se do tvorby nových bílkovin
sérum
– kapalná složka krve

virus
– mikroorganismus viditelný pouze elektronovým mikroskopem; nemá vlastní buňky, proto napadá cizí a množí se v nich vniknutím viru do organismu a jeho množením v buňkách vzniká infekce

žloutenka
– nadměrně množství žlutého barviva v organismu; jeho příčinou je často onemocnění jater.

Narazili jste na další neznámé výrazy? Využijte naší poradny lékaře a požádejte o jejich vysvětlení. Aktivně se zajímejte o nemoc i její léčbu.

 
Vítězím nad hepatitidou C

Centra léčby

Hledáte pomoc? Vyhledejte si na mapce nejbližší centrum léčby hepatitidy C.

Poradna lékaře