Mentální zdraví

"Céčko" může probíhat mnoha různými způsoby. Jak na infekci zareaguje Vaše tělo, nelze předem odhadnout. Stejně tak nelze odhadnout, jak zareaguje duše.

Každý jsme jiný. Odlišnosti se projevují i v našem vztahu k nemoci. Někteří z nás si ji odmítají připustit a mají tendenci situaci zlehčovat. Jiní se uzavírají do sebe a ostýchají se požádat o pomoc nebo ji odmítají přijmout. Někdo při sebemenším zádrhelu rezignuje, jiný vytrvale bojuje.

Mha přede mnou, mha za mnou…

U některých nemocných se může v průběhu "céčka" projevit porucha mentálních funkcí označovaná jako brain fog, což lze volně přeložit jako zastření mysli. K jejím projevům patří:
 • zapomnětlivost
 • zmatenost
 • zpomalené myšlení
 • roztržitost
 • odosobnění

V praxi se to projevuje například zapomínáním svěřených úkolů. Nemocní mohou mít problémy i v kontaktu s okolím, protože se přes veškerou snahu nejsou schopni adekvátně vyjádřit.

Hepatitidu C mnohdy provázejí i jiné poruchy duševního zdraví:

 • deprese
 • stres
 • kolísání nálady

Okolí si tyto situace často mylně vykládá jako schválnost nebo projev nevůle ze strany nemocného. Příčinou je však chemická nerovnováha v mozku. Nemocný je situací zmatený a frustrovaný stejně jako jeho okolí.

Pomoz si sám

Co pro sebe můžete udělat sami? Lékaři svým pacientům doporučují vést pokud možno co nejvíce "normální" život. "Normální" se pokuste vnímat jako zdravý. Dodržujte racionální životosprávu. Stejně tak dbejte na udržování své psychické pohody:
 • poslouchejte oblíbenou hudbu
 • vyzkoušejte relaxační techniky
 • pěstujte své záliby
 • nestraňte se společnosti

Co ostatní?

Poté co svoje blízké seznámíte se svou diagnózou, můžete se setkat s množstvím odlišných reakcí. Nejen se svou vlastní nemocí, ale i s nemocí blízkých se každý vyrovnává jinak. Musíte si uvědomit, že i Vaše rodina potřebuje čas. Život Váš i ostatních členů rodiny bude ovlivněn. Může být narušena její rovnováha. Napjaté vztahy řešte vzájemnou komunikací.

Kromě důležité pomoci vlastní rodiny a přátel mohou ke zvládání složité situace přispět i ostatní. Nebojte se v případě potřeby požádat o pomoc zvenčí. Pro nemocné i vyléčené pacienty s hepatitidou C existuje řada podpůrných skupin. Od lidí se stejným nebo podobným problémem zde můžete získat množství nových informací. Poradí Vám jak se vyrovnat s diagnózou, léčbou i jejími komplikacemi. Požádejte svého lékaře o kontakt na některou skupinu ve svém okolí.

Vítězím nad hepatitidou C

Centra léčby

Hledáte pomoc? Vyhledejte si na mapce nejbližší centrum léčby hepatitidy C.

Poradna lékaře