Přeskočit navigaci

Asociace mezi chronickou hepatitidou C a vysokými hladinami cirkulujícího NT-proBNP

Chronická virová hepatitida C (VHC) je infekce postihující celosvětově okolo 170 milionů lidí. Kromě jaterních komplikací se připomínají i některé mimojaterní poruchy, jež mohou jít na vrub právě VHC.

Asociace mezi chronickou hepatitidou C a vysokými hladinami cirkulujícího NT-proBNP

Chronická virová hepatitida C (VHC) je infekce postihující celosvětově okolo 170 milionů lidí. Kromě jaterních komplikací se připomínají i některé mimojaterní poruchy, jež mohou jít na vrub právě VHC. Spojitost mezi infekcí VHC a srdečním onemocněním zůstává neobjasněna. Cílem této studie bylo zjistit, zdali infekce VHC ovlivňuje myokardiální funkce, a to sledováním N-terminálního pro-brain natriuretického peptidu (NT-proBNP) jakožto senzitivního markeru dysfunkce myokardu.

Z celkového počtu 198 účastníků bylo 99 pacientů s chronickou VHC infekcí ve věku 46–68 let a 99 kontrol VHC-negativních, pohlavím i věkem korespondujících s první skupinou. Kromě koncentrací NT-proBNP byla sledována i sérová hladina VHC-RNA a VHC genotyp, u skupiny pacientů byla zároveň provedena jaterní biopsie.

Sérové hladiny NT-proBNP u VHC pacientů (průměrná hodnota 71,6 ± 79,1 pg/ml; medián 46,0 pg/ml) byly jednoznačně vyšší než hladiny u kontrolní skupiny (průměrná hodnota 39,8 ± 24,4 pg/ml; medián 35,8 pg/ml). Celých 20 % VHC pacientů a pouhých 0,6 % kontrol mělo zvýšené hladiny NT-proBNP (definováno jako hladina vyšší než 125 pg/ml, jediný cut-off pro pacienty mladší 75 let). Postupné mnohonásobné regrese v analýze odhalily, že chronická VHC infekce nezávisle korelovala s hladinou NT-proBNP i po upravení parametrů, jenž mohly ovlivňovat NT-proBNP.

Skupina 99 pacientů s VHC byla následně rozdělena do dvou podskupin dle překročení či nepřekročení cut-off hodnoty hladiny NT-proBNP. Výsledky ukázaly, že skupina pacientů s NT-proBNP ≥ 125 pg/ml měla zároveň znatelně vyšší hladiny VHC-RNA než skupina s nižší hladinou NT-proBNP. Současně skupina s NT-proBNP ≥ 125 pg/ml měla vyšší systolický tlak, HDL a TG. Naopak BMI bylo ve skupině se zvýšeným NT-proBNP významně nižší.

Tato získaná data ukazují, že chronická VHC infekce je asociována se zvýšenou hladinou NT-proBNP, což naznačuje, že chronická VHC infekce by mohla způsobovat dysfunkci myokardu.

(boba)

Zdroj: Okada K., Furusyo N., Ogawa E., et al. Association between chronic hepatitis C virus infection and high levels of circulating N-terminal pro-brain natriuretic peptide. Endocrine. 2013 Feb; 43 (1): 200–5; doi: 10.1007/s12020-012-9688-x. Epub 2012 May 13.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Mechanismus účinku ribavirinu

Mechanismus účinku ribavirinu

Polyarteritis nodosa asociovaná s hepatitidou C

Polyarteritis nodosa asociovaná s hepatitidou C

Protivirová léčba u pacientů po transplantaci jater

Protivirová léčba u pacientů po transplantaci jater

Statiny zlepšují odpověď na standardní léčbu chronické hepatitidy typu C

Statiny zlepšují odpověď na standardní léčbu chronické hepatitidy typu C

Predikce výsledku léčby hepatitidy C interferonem/ribavirinem na základě nukleotidové analýzy RNA viru

Predikce výsledku léčby hepatitidy C interferonem/ribavirinem na základě nukleotidové analýzy RNA viru

Účinnost terapie chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem s ribavirinem u pacientů na substituční terapii metadonem

Účinnost terapie chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem s ribavirinem u pacientů na substituční terapii metadonem

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Poruchy imunity