Přeskočit navigaci

Subklinická deprese a mírný kognitivní deficit jako prediktory rozvoje deprese indukované interferonem-α u pacientů s chronickou hepatitidou C

Antivirová terapie chronické hepatitidy C (HCV) interferonem-α (IFN-α) bývá u některých pacientů asociována s výskytem depresí. Němečtí autoři si dali za cíl zjistit, zda mezi pacienty léčenými IFN-α neexistují faktory, které je k rozvoji deprese jako nežádoucího účinku léčby předurčují.

Subklinická deprese a mírný kognitivní deficit jako prediktory rozvoje deprese indukované interferonem-α u pacientů s chronickou hepatitidou C

Antivirová terapie chronické hepatitidy C (HCV) interferonem-α (IFN-α) bývá u některých pacientů asociována s výskytem depresí. Němečtí autoři si dali za cíl zjistit, zda mezi pacienty léčenými IFN-α neexistují faktory, které je k rozvoji deprese jako nežádoucího účinku léčby předurčují.

Deprese byla v rámci jejich studie hodnocena pomocí skóre Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS). Dotazník vyplnilo 91 pacientů s chronickou HCV před antivirovou terapií a po ní, všichni byli bez anamnézy předchozího psychiatrického onemocnění. Kognitivní funkce byly hodnoceny pomocí neuropsychologického testu „kreslení správné cesty“ Trail Making Test A/B (TMT A/B).

Výskyt deprese během antivirové léčby byl signifikantně asociován se vstupním skóre MADRS 3 nebo vyšším (p = 0,006). Vliv měla i odpověď na otázku týkající se smutku – vstupní hodnota jiná než nula znamenala výrazně zvýšené riziko rozvoje deprese (deprese se vyvinula u 16 [89 %] pacientů, kteří měli v této otázce nenulové skóre). Pro rozvoj závažné deprese byl prediktivní i špatný výsledek v testu TMT A (p = 0,027) i TMT B (p = 0,033).

Pátrání po přítomnosti subklinické deprese a kognitivního deficitu před zahájením léčby IFN-α může pomoci identifikovat pacienty, kteří mají zvýšené riziko rozvoje deprese jako nežádoucího účinku léčby.

(epa)

Zdroj: Sarkar S., Sarkar R., Berg T., Schaefer M. Sadness and mild cognitive impairment as predictors for interferon-alpha-induced depression in patients with hepatitis C. Br J Psychiatry. 2014 Oct 30; pii: bjp.bp.113.141770. [Epub ahead of print]

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Funkce štítné žlázy po terapii pegylovaným interferonem-alfa s ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C

Funkce štítné žlázy po terapii pegylovaným interferonem-alfa s ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C

Předtransplantační sérové hladiny HCV RNA predikují odpověď na antivirovou terapii po transplantaci od žijícího dárce

Předtransplantační sérové hladiny HCV RNA predikují odpověď na antivirovou terapii po transplantaci od žijícího dárce

Evropa vyzývá k odvrácení "virové časované bomby"

Evropa vyzývá k odvrácení

Kontrola anémie spojené s terapií chronické infekce HCV

Kontrola anémie spojené s terapií chronické infekce HCV

Antivirová léčba chronické hepatitidy C u pacientů s cirhózou

Antivirová léčba chronické hepatitidy C u pacientů s cirhózou

Peginterferon alfa-2b a ribavirin v léčbě hepatitidy C po kombinované transplantaci jater a ledvin

 Peginterferon alfa-2b a ribavirin v léčbě hepatitidy C po kombinované transplantaci jater a ledvin

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Turistický průvodce aneb Co zabalit na cestu do Asie