Přeskočit navigaci

Kombinace pegylovaný interferon α-2b/ribavirin snižuje pravděpodobnost recidivy hepatitidy C po transplantaci jater

Randomizovaná kontrolovaná studie se 79 pacienty s hepatitidou C (HCV) a plánovanou transplantací jater ukázala, že léčba pegylovaným interferonem α-2b (pegINFα-2b) plus ribavirinem může zabránit recidivě HCV po transplantaci.

Kombinace pegylovaný interferon α-2b/ribavirin snižuje pravděpodobnost recidivy hepatitidy C po transplantaci jater

Randomizovaná kontrolovaná studie se 79 pacienty s hepatitidou C (HCV) a plánovanou transplantací jater ukázala, že léčba pegylovaným interferonem α-2b (pegINFα-2b) plus ribavirinem může zabránit recidivě HCV po transplantaci.

Američtí autoři, kteří tyto výsledky publikovali nedávno v časopise Hepatology, zařadili do své randomizované kontrolované studie pacienty s HCV genotypu 1/4/6, kteří byli randomizováni k léčbě touto dvojkombinací nebo do kontrolní skupiny, a pacienty s genotypem 2/3, kteří byli přiřazeni k léčbě dvojkombinací. Počáteční dávka 0,75 μg/kg/týden u INFα-2b a 600 mg/den u ribavirinu byla zvyšována podle snášenlivosti. Virologická odpověď byla definována jako nedetekovatelná hladina RNA viru hepatitidy C za 12 týdnů po ukončení léčby nebo po transplantaci.

V populaci per protokol dosáhlo virologické odpovědi před transplantací i po ní 22 % pacientů ze skupiny s protivirovou léčbou a žádný pacient z neléčené skupiny (p = 0,03). U transplantovaných pacientů s genotypem 1/4/6 dosáhlo virologické odpovědi po transplantaci 22 % a u pacientů s genotypem 2/3 činil tento poměr 29 %. Pravděpodobnost virologické odpovědi po transplantaci stoupala s délkou léčby: 0 % při léčbě kratší než 8 týdnů, 18 % při délce léčby 8–16 týdnů a 50 % při léčbě trvající přes 16 týdnů (p = 0,01).

Analýza bezpečnosti ukázala podobný výskyt závažných nežádoucích příhod u léčených i u neléčených pacientů (68 % vs. 55 %, p = 0,30). Počet těchto příhod na jednoho pacienta byl ale vyšší ve skupině s dvojkombinací (2,7 vs. 1,3, p = 0,003).

U vybraných pacientů s HCV může kombinovaná léčba pegINFα-2b a ribavirinem znamenat prevenci recidivy infekce po transplantaci, která bývá pozorována u pacientů, u nichž je v době transplantace přítomna virémie.

(zza)

Zdroj: Everson G. T., Terrault N. A., Lok A. S., et al. A randomized controlled trial of pretransplant antiviral therapy to prevent recurrence of hepatitis C after liver transplantation. Hepatology. 2013 May; 57 (5): 1752–62; doi: 10.1002/hep.25976. Epub 2013 Jan 17.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Terapie chronické hepatitidy C u hemodialyzovaných pacientů

Terapie chronické hepatitidy C u hemodialyzovaných pacientů

Užívání bocepreviru významně neovlivňuje farmakokinetiku preparátů užívaných v udržovací substituční léčbě při závislosti na opioidech

Užívání bocepreviru významně neovlivňuje farmakokinetiku preparátů užívaných v udržovací substituční léčbě při závislosti na opioidech

Hladina RNA viru hepatitidy C po dvou týdnech léčby telaprevirem/boceprevirem dobře predikuje výslednou virologickou odpověď

Hladina RNA viru hepatitidy C po dvou týdnech léčby telaprevirem/boceprevirem dobře predikuje výslednou virologickou odpověď

Lze predikovat SVR již ve 12. týdnu po ukončení terapie pegylovaným interferonem?

Lze predikovat SVR již ve 12. týdnu po ukončení terapie pegylovaným interferonem?

Boceprevir

Boceprevir

Boceprevir prokázal účinnost a bezpečnost v léčbě virové hepatitidy C v reálné praxi

Boceprevir prokázal účinnost a bezpečnost v léčbě virové hepatitidy C v reálné praxi

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Fenylketonurie a PKU dieta