Přeskočit navigaci

Zánětlivý pseudotumor při léčbě hepatocelulárního karcinomu

Kazuistika 78letého muže s hepatitidou C, u kterého se po resekci hepatocelulárního karcinomu (HCC) objevil zánětlivý pseudotumor a poté recidiva HCC, podtrhuje význam provedení hepatektomie a vyloučení malignity při každém suspektním nálezu.

Zánětlivý pseudotumor při léčbě hepatocelulárního karcinomu

Japonský pacient po resekci jater z důvodu HCC provedené před 4,5 roku byl hospitalizován z důvodu 30mm léze zjištěné v segmentu 5 při CT břicha a arteriografii jaterní a portální tepny. Pacient byl asymptomatický a charakteristiky zobrazovacích vyšetření svědčily pro HCC. Byla provedena resekce daného segmentu jater a histologické vyšetření ukázalo 10mm zánětlivý pseudotumor.

Po 1,5 roku ukázala magnetická rezonance další 2 suspektní léze v segmentu 8 s typickým obrazem HCC. Během následujících 3 měsíců došlo ke zvětšení velikosti obou lézí. Byla provedena segmentektomie a histologické vyšetření prokázalo HCC u obou lézí.

HCC vykazuje u pacientů s virovou hepatitidou C časté a vícečetné recidivy. Tato kazuistika ukazuje, že při jaterní lézi, která je suspektní recidivou HCC, je třeba vždy zvážit chirurgickou resekci. Tato sama o sobě může být kurativní léčnou, významná je však i proto, že může vyloučit malignitu.

(zza)

Zdroj: Honmyo N., Kobayashi T., Tashiro H., et al. Inflammatory pseudotumor of the liver occurring during the course of hepatitis C virus-related hepatocellular carcinoma treatment: A case report. Int J Surg Case Rep. 2016 Jan 22; 20: 96–100.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Farmakokinetické zhodnocení interakce mezi boceprevirem a atorvastatinem nebo pravastatinem

Farmakokinetické zhodnocení interakce mezi boceprevirem a atorvastatinem nebo pravastatinem

Aktivace imunitního systému mozku při hepatitidě C souvisí s postižením kognitivních funkcí nemocných

Aktivace imunitního systému mozku při hepatitidě C souvisí s postižením kognitivních funkcí nemocných

Léčba PEG-interferonem a ribavirinem u rekurence hepatitidy C genotypu 2 nebo 3 po jaterní transplantaci

Léčba PEG-interferonem a ribavirinem u rekurence hepatitidy C genotypu 2 nebo 3 po jaterní transplantaci

Vysoká míra dosažení SVR u pacientů s rychlou virologickou odpovědí – výsledky studie PROPHESYS

Vysoká míra dosažení SVR u pacientů s rychlou virologickou odpovědí – výsledky studie PROPHESYS

Rozsah zánětlivého postižení jater v predikci odpovědi na terapii peginterferonem s ribavirinem

Rozsah zánětlivého postižení jater v predikci odpovědi na terapii peginterferonem s ribavirinem

Léčba akutní hepatitidy C pegylovaným interferonem alfa-2b a ribavirinem

Léčba akutní hepatitidy C pegylovaným interferonem alfa-2b a ribavirinem

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Fenylketonurie a PKU dieta