Přeskočit navigaci

Pokles RNA HCV po 4 týdnech je prediktorem trvalé virologické odpovědi na léčbu pegylovaným interferonem α-2b a ribavirinem

Snížení virové nálože u hepatitidy C genotypu 1 po 4 týdnech léčby pegylovaným interferonem (peg-INF)α-2b plus ribavirinem je nejspolehlivějším prediktorem virologického výsledku léčby.

Pokles RNA HCV po 4 týdnech je prediktorem trvalé virologické odpovědi na léčbu pegylovaným interferonem α-2b a ribavirinem

Snížení virové nálože u hepatitidy C genotypu 1 po 4 týdnech léčby pegylovaným interferonem (peg-INF)α-2b plus ribavirinem je nejspolehlivějším prediktorem virologického výsledku léčby.

Japonská studie hodnotila souvislost mezi kinetikou virové nálože a odpovědí na léčbu. Zahrnovala 401 pacientů s virovou hepatitidou C genotypu 1 léčených peg-INFα-2b plus ribavirinem, kteří dokončili terapii řízenou podle terapeutické odpovědi.

Trvalé virologické odpovědi (SVR) bylo dosaženo u 53 % pacientů. U genotypu TT to bylo u 60 % pacientů a u genotypu TG/GG jen u 19 %. Podíl SVR statisticky významně (p < 0,001) stoupal s poklesem množství RNA viru hepatitidy C (HCV) po 4 týdnech léčby:

Pokles virové nálože po 4 týdnech léčby

% pacientů s dosažením trvalé virologické odpovědi

o < 1 log

4 %

o 1–2 log

13 %

o 2–3 log

51 %

o 3–4 log

64 %

o > 4 log

88 %

nedekovatelná HCV RNA

100 %

Tento vztah byl velmi podobný u polymorfismu IL28B TT i TG/GG. Multivariantní analýza ukázala, že SVR souvisí s věkem (p = 0,005) a s hodnotou poklesu RNA HCV po 4 týdnech (p < 0,001), nikoliv s polymorfismem IL28B. Absence virologické odpovědi souvisela s pokročilou fibrózou (p = 0,004) a s rozsahem poklesu RNA HCV (p < 0,001).

Tato studie ukázala, že pokles RNA HCV lze vyžít jako prediktor virologické odpovědi na léčbu dvojkombinací peg-INFα-2b plus ribavirinem.

(zza)

Zdroj: Oze T., et al. Using early viral kinetics to predict antiviral outcome in response-guided pegylated interferon plus ribavirin therapy among patients with hepatitis C virus genotype 1. J Gastroenterol. 2013 May 21. [Epub ahead of print]; DOI: 10.1007/s00535-013-0824-z

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Pegylovaný interferon s ribavirinem jsou účinné v terapii pacientů s koinfekcí HBV a HCV

Pegylovaný interferon s ribavirinem jsou účinné v terapii pacientů s koinfekcí HBV a HCV

Role HCV genotypu 3 v progresi jaterní fibrózy – systematická review a metaanalýza

Role HCV genotypu 3 v progresi jaterní fibrózy – systematická review a metaanalýza

Kontrola anémie spojené s terapií chronické infekce HCV

Kontrola anémie spojené s terapií chronické infekce HCV

Genetická variance v genu IL28B predikuje účinnost léčby virové hepatitidy C

Genetická variance v genu IL28B predikuje účinnost léčby virové hepatitidy C

Léčba akutní hepatitidy C pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů infikovaných virem lidské imunodeficience

Léčba akutní hepatitidy C pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů infikovaných virem lidské imunodeficience

Bezpečnost léčby hepatitidy C při přidání bocepreviru se příliš neliší od dvojkombinace peginterferon a ribavirin

Bezpečnost léčby hepatitidy C při přidání bocepreviru se příliš neliší od dvojkombinace peginterferon a ribavirin

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida