Přeskočit navigaci

Pokles RNA HCV po 4 týdnech je prediktorem trvalé virologické odpovědi na léčbu pegylovaným interferonem α-2b a ribavirinem

Snížení virové nálože u hepatitidy C genotypu 1 po 4 týdnech léčby pegylovaným interferonem (peg-INF)α-2b plus ribavirinem je nejspolehlivějším prediktorem virologického výsledku léčby.

Pokles RNA HCV po 4 týdnech je prediktorem trvalé virologické odpovědi na léčbu pegylovaným interferonem α-2b a ribavirinem

Snížení virové nálože u hepatitidy C genotypu 1 po 4 týdnech léčby pegylovaným interferonem (peg-INF)α-2b plus ribavirinem je nejspolehlivějším prediktorem virologického výsledku léčby.

Japonská studie hodnotila souvislost mezi kinetikou virové nálože a odpovědí na léčbu. Zahrnovala 401 pacientů s virovou hepatitidou C genotypu 1 léčených peg-INFα-2b plus ribavirinem, kteří dokončili terapii řízenou podle terapeutické odpovědi.

Trvalé virologické odpovědi (SVR) bylo dosaženo u 53 % pacientů. U genotypu TT to bylo u 60 % pacientů a u genotypu TG/GG jen u 19 %. Podíl SVR statisticky významně (p < 0,001) stoupal s poklesem množství RNA viru hepatitidy C (HCV) po 4 týdnech léčby:

Pokles virové nálože po 4 týdnech léčby

% pacientů s dosažením trvalé virologické odpovědi

o < 1 log

4 %

o 1–2 log

13 %

o 2–3 log

51 %

o 3–4 log

64 %

o > 4 log

88 %

nedekovatelná HCV RNA

100 %

Tento vztah byl velmi podobný u polymorfismu IL28B TT i TG/GG. Multivariantní analýza ukázala, že SVR souvisí s věkem (p = 0,005) a s hodnotou poklesu RNA HCV po 4 týdnech (p < 0,001), nikoliv s polymorfismem IL28B. Absence virologické odpovědi souvisela s pokročilou fibrózou (p = 0,004) a s rozsahem poklesu RNA HCV (p < 0,001).

Tato studie ukázala, že pokles RNA HCV lze vyžít jako prediktor virologické odpovědi na léčbu dvojkombinací peg-INFα-2b plus ribavirinem.

(zza)

Zdroj: Oze T., et al. Using early viral kinetics to predict antiviral outcome in response-guided pegylated interferon plus ribavirin therapy among patients with hepatitis C virus genotype 1. J Gastroenterol. 2013 May 21. [Epub ahead of print]; DOI: 10.1007/s00535-013-0824-z

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Infekce virem hepatitidy C u dětí po transplantaci jater

Infekce virem hepatitidy C u dětí po transplantaci jater

Vyšší věk není negativním prediktivním faktorem virologické odpovědi na terapii pegylovaným interferonem

Vyšší věk není negativním prediktivním faktorem virologické odpovědi na terapii pegylovaným interferonem

Odhaleny potencionální prediktory úspěšnosti léčby pegylovaným interferonem alfa-2b

Odhaleny potencionální prediktory úspěšnosti léčby pegylovaným interferonem alfa-2b

Koncentrace ribavirinu v plazmě a intracelulární tekutině u pacientů s chronickou hepatitidou C

Koncentrace ribavirinu v plazmě a intracelulární tekutině u pacientů s chronickou hepatitidou C

Setrvalá virologická odpověď snižuje výskyt diabetu II. typu u pacientů infikovaných virem hepatitidy typu C

Setrvalá virologická odpověď snižuje výskyt diabetu II. typu u pacientů infikovaných virem hepatitidy typu C

3-nitrotyrosin jako biomarker minimální jaterní encefalopatie u pacientů s jaterní cirhózou

3-nitrotyrosin jako biomarker minimální jaterní encefalopatie u pacientů s jaterní cirhózou

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba