Přeskočit navigaci

Klinické hodnocení účinnosti kombinované terapie pegylovaným interferonem a ribavirinem

V odborné literatuře se uvádí, že u 60 % nemocných s hepatocelulárním karcinomem byla zjištěna příčinná souvislost s infekcí virem hepatitidy typu C.

Klinické hodnocení účinnosti kombinované terapie pegylovaným interferonem a ribavirinem

V odborné literatuře se uvádí, že u 60 % nemocných s hepatocelulárním karcinomem byla zjištěna příčinná souvislost s infekcí virem hepatitidy typu C. Prozatím však neexistuje jednoznačné terapeutické schéma pro léčbu této hepatitidy. V terapii se uplatňují pegylované a konsenzuální interferony, ribavirin a amantadin.

Pegylované interferony, které jsou dnes nejčastěji doporučovány, mají vzhledem k vazbě klasických interferonů na ethylenglykol prodloužený biologický poločas, doporučuje se proto aplikace jedenkrát týdně. V literatuře je uváděn i nižší výskyt nežádoucích účinků.

Cílem studie korejských vědců bylo objasnit účinnost a bezpečnost kombinované terapie pegylovaných interferonů a ribavirinu u pacientů s chronickou infekcí HCV. Ve studii bylo retrospektivně analyzováno 84 pacientů. Z toho 35 pacientů s genotypem 1 bylo léčeno pegylovaným interferonem v dávkách 180 μg/týden a ribavirinem v dávkách 1000–1200 mg/den po dobu 48 týdnů. Zbylých 49 pacientů s genotypem non-1 bylo taktéž léčeno pegylovaným interferonem v dávkách 180 μg/týden, ale dávky ribavirinu se lišily – bylo podáváno 800 mg denně, a to po dobu 24 týdnů.

Časná odpověď na léčbu byla zaznamenána u 87 % pacientů s genotypem typu 1. Na konci terapeutického schématu byla u 82,6 % pacientů s genotypem typu 1 a u 97,6 % pacientů s genotypem non-1 příznivá odpověď na léčbu. Eliminace viru HCV byla prokázána u 53 pacientů (82,8 %) ze 64, kteří dokončili studii. Virus byl eliminován u 16 osob z celkem 23 s HCV genotypem 1 a u 37 z 41 pacientů, kteří měli HCV genotyp non-1. Biochemická odpověď na terapii (hodnoceno na konci terapeutického schématu) byla příznivá u 58 (90,6 %) pacientů – z toho bylo 20 pacientů s HCV genotypem 1 a 38 pacientů s HCV genotypem non-1.

Ve studii byla jednoznačně prokázána účinnost kombinované terapie pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů s infekcí virem hepatitidy typu C.

Poznámka

Délka terapie chronické hepatitidy typu C je závislá na genotypu HCV a viremii. U genotypu 1 s viremií nad 2 mil. cp/ml by měla léčba trvat 12 měsíců. U genotypu 1 s viremií pod 2 mil. cp/ml by léčba měla trvat alespoň 6 měsíců. U genotypů non-1 (tj. 2 a 3) je doporučována délka terapie alespoň 6 měsíců. Doporučené dávkování ribavirinu je 10,6 mg/kg. Ribavirin inhibuje syntézu mRNA, ale při monoterapii nikdy nedochází k eliminaci HCV.

(peta)

Zdroj:

  1. Kyoung Tae Kim, Sang Young Han, Jong Han Kim, Hyun Ah Yoon. Clinical outcome of pegylated interferon and ribavirin therapy for chronic hepatitis C. Korean J Hepatol 2008;14:36–45.
  2. Kao JH, Chen PJ, Lai MY, et al. Efficacy of consensus interferon in the treatment of chronic hepatitis C. J Gastroenterol Hepatol 2000;15:1418–1423.
Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Dentální obtíže oddalují zahájení terapie interferonem u pacientů s VHC

Dentální obtíže oddalují zahájení terapie interferonem u pacientů s VHC

Prediktivní faktory odpovědi na terapii pegylovaným interferonem u starších pacientů s chronickou hepatitidou C

Prediktivní faktory odpovědi na terapii pegylovaným interferonem u starších pacientů s chronickou hepatitidou C

Peginterferon s ribavirinem u HCV pozitivních pacientů s kompenzovanou cirhózou a portální hypertenzí: role rychlé a časné virologické odpovědi v předpovědi setrvalé virologické odpovědi

Peginterferon s ribavirinem u HCV pozitivních pacientů s kompenzovanou cirhózou a portální hypertenzí: role rychlé a časné virologické odpovědi v předpovědi setrvalé virologické odpovědi

Role HCV genotypu 3 v progresi jaterní fibrózy – systematická review a metaanalýza

Role HCV genotypu 3 v progresi jaterní fibrózy – systematická review a metaanalýza

Predikce neodpovídavosti na terapii peginterferonem s ribavirinem

Predikce neodpovídavosti na terapii peginterferonem s ribavirinem

Schering bude zkoušet nový lék proti hepatitidě C dříve, akcie Vertexu klesly

Schering bude zkoušet nový lék proti hepatitidě C dříve, akcie Vertexu klesly

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Klíšťová encefalitida a očkování