Přeskočit navigaci

Klinické hodnocení účinnosti kombinované terapie pegylovaným interferonem a ribavirinem

V odborné literatuře se uvádí, že u 60 % nemocných s hepatocelulárním karcinomem byla zjištěna příčinná souvislost s infekcí virem hepatitidy typu C.

Klinické hodnocení účinnosti kombinované terapie pegylovaným interferonem a ribavirinem

V odborné literatuře se uvádí, že u 60 % nemocných s hepatocelulárním karcinomem byla zjištěna příčinná souvislost s infekcí virem hepatitidy typu C. Prozatím však neexistuje jednoznačné terapeutické schéma pro léčbu této hepatitidy. V terapii se uplatňují pegylované a konsenzuální interferony, ribavirin a amantadin.

Pegylované interferony, které jsou dnes nejčastěji doporučovány, mají vzhledem k vazbě klasických interferonů na ethylenglykol prodloužený biologický poločas, doporučuje se proto aplikace jedenkrát týdně. V literatuře je uváděn i nižší výskyt nežádoucích účinků.

Cílem studie korejských vědců bylo objasnit účinnost a bezpečnost kombinované terapie pegylovaných interferonů a ribavirinu u pacientů s chronickou infekcí HCV. Ve studii bylo retrospektivně analyzováno 84 pacientů. Z toho 35 pacientů s genotypem 1 bylo léčeno pegylovaným interferonem v dávkách 180 μg/týden a ribavirinem v dávkách 1000–1200 mg/den po dobu 48 týdnů. Zbylých 49 pacientů s genotypem non-1 bylo taktéž léčeno pegylovaným interferonem v dávkách 180 μg/týden, ale dávky ribavirinu se lišily – bylo podáváno 800 mg denně, a to po dobu 24 týdnů.

Časná odpověď na léčbu byla zaznamenána u 87 % pacientů s genotypem typu 1. Na konci terapeutického schématu byla u 82,6 % pacientů s genotypem typu 1 a u 97,6 % pacientů s genotypem non-1 příznivá odpověď na léčbu. Eliminace viru HCV byla prokázána u 53 pacientů (82,8 %) ze 64, kteří dokončili studii. Virus byl eliminován u 16 osob z celkem 23 s HCV genotypem 1 a u 37 z 41 pacientů, kteří měli HCV genotyp non-1. Biochemická odpověď na terapii (hodnoceno na konci terapeutického schématu) byla příznivá u 58 (90,6 %) pacientů – z toho bylo 20 pacientů s HCV genotypem 1 a 38 pacientů s HCV genotypem non-1.

Ve studii byla jednoznačně prokázána účinnost kombinované terapie pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů s infekcí virem hepatitidy typu C.

Poznámka

Délka terapie chronické hepatitidy typu C je závislá na genotypu HCV a viremii. U genotypu 1 s viremií nad 2 mil. cp/ml by měla léčba trvat 12 měsíců. U genotypu 1 s viremií pod 2 mil. cp/ml by léčba měla trvat alespoň 6 měsíců. U genotypů non-1 (tj. 2 a 3) je doporučována délka terapie alespoň 6 měsíců. Doporučené dávkování ribavirinu je 10,6 mg/kg. Ribavirin inhibuje syntézu mRNA, ale při monoterapii nikdy nedochází k eliminaci HCV.

(peta)

Zdroj:

  1. Kyoung Tae Kim, Sang Young Han, Jong Han Kim, Hyun Ah Yoon. Clinical outcome of pegylated interferon and ribavirin therapy for chronic hepatitis C. Korean J Hepatol 2008;14:36–45.
  2. Kao JH, Chen PJ, Lai MY, et al. Efficacy of consensus interferon in the treatment of chronic hepatitis C. J Gastroenterol Hepatol 2000;15:1418–1423.
Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Pegylovaný interferon může pomoci tam, kde interferon alfa selhal

Pegylovaný interferon může pomoci tam, kde interferon alfa selhal

Léčba rekurentní infekce virové hepatitidy C boceprevirem a telaprevirem u sedmi pacientů s koinfekcí HIV a HCV po transplantaci jater

Léčba rekurentní infekce virové hepatitidy C boceprevirem a telaprevirem u sedmi pacientů s koinfekcí HIV a HCV po transplantaci jater

Využití bocepreviru při potřebě opakované terapie pegylovaným interferonem s ribavirinem

Využití bocepreviru při potřebě opakované terapie pegylovaným interferonem s ribavirinem

Faktory ovlivňující odpověď pacientů s HCV na boceprevir – výsledky studií SPRINT-2 a RESPOND-2

Faktory ovlivňující odpověď pacientů s HCV na boceprevir – výsledky studií SPRINT-2 a RESPOND-2

Peginterferon alfa-2b a ribavirin v léčbě hepatitidy C po kombinované transplantaci jater a ledvin

 Peginterferon alfa-2b a ribavirin v léčbě hepatitidy C po kombinované transplantaci jater a ledvin

Aktivace mikroglie u pacientů s hepatitidou C

Aktivace mikroglie u pacientů s hepatitidou C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba