Přeskočit navigaci

Nízké dávky pegylovaného interferonu α-2b v kombinaci se zvyšujícími se dávkami ribavirinu u starších pacientů s chronickou hepatitidou C

Starší pacienti s chronickou hepatitidou C (HCV) nemohou být léčeni standardní kombinací pegylovaného interferonu (PEG-IFN) a ribavirinu (RBV). Japonská studie hodnotila bezpečnost a účinnost léčby nízkými dávkami PEG-IFN α-2b v kombinaci s nízkými a zvyšujícími se dávkami RBV u starších pacientů s vysokou náloží HCV genotypu 1.

Nízké dávky pegylovaného interferonu α-2b v kombinaci se zvyšujícími se dávkami ribavirinu u starších pacientů s chronickou hepatitidou C

Jednalo se o randomizovanou kontrolovanou studii, která se týkala 32 pacientů ve věku ≥ 60 let. Pacienti byli randomizováni do skupiny užívající standardní dávky PEG-IFN (skupina 1) nebo do skupiny léčené nízkými dávkami PEG-IFN (skupina 2), obojí v kombinaci s nízkými a postupně se zvyšujícími dávkami ribavirinu.

Lepší virologické odpovědi bylo dosaženo u 1. skupiny. V této skupině lepší odpovědi na léčbu dosahovali muži než ženy, a to v časné fázi léčby i 24 týdnů po léčbě (p = 0,008). Mezi oběma skupinami nebyl zaznamenán signifikantní rozdíl ve virologické odpovědi u mužů a u žen. Léčbu dokončilo více pacientů ve skupině 2 (31 % ve skupině 2 vs. 13 % ve skupině 1, p = 0,200). Změna dávky ribavirinu byla častěji nutná u skupiny 2 než u skupiny 1 (69 % ve druhé skupině vs. 88 % ve skupině první, p = 0,200).

Tato data naznačují, že kombinační terapie nízkodávkovým PEG-IFN s nízkými či zvyšujícími se dávkami RBV může být u starších pacientů lepší a bezpečnější než standardní terapie. A to bez negativního vlivu na výsledek léčby.

(epa)

Zdroj:
Iwasaki Y., Okamoto R. I., Ishii Y., et al. Randomized trial of low-dose peginterferon α-2b plus low and escalating doses of ribavirin in older patients with chronic hepatitis C with high viral load genotype 1. J Med Virol. 2015 May 22; doi: 10.1002/jmv.24276. [Epub ahead of print]

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

PegIntron v opakované léčbě chronické hepatitidy C v České republice

  PegIntron v opakované léčbě chronické hepatitidy C v České republice

Menopauza a obezita jsou spojeny s relapsem chronické hepatitidy C u pacientů léčených pegylovaným interferonem s ribavirinem

Menopauza a obezita jsou spojeny s relapsem chronické hepatitidy C u pacientů léčených pegylovaným interferonem s ribavirinem

Kombinace ribavirinu s peginterferonem alfa-2b je vhodná i pro starší nemocné s hepatitidou C

Kombinace ribavirinu s peginterferonem alfa-2b je vhodná i pro starší nemocné s hepatitidou C

Počet úmrtí v důsledku hepatitidy C překonal v USA úmrtí na HIV

Počet úmrtí v důsledku hepatitidy C překonal v USA úmrtí na HIV

Hepatitida C zabíjí jaterní buňky i bez imunitního systému

Hepatitida C zabíjí jaterní buňky i bez imunitního systému

Dosažení setrvalé virologické odpovědi je spojeno se zlepšením inzulinové rezistence

Dosažení setrvalé virologické odpovědi je spojeno se zlepšením inzulinové rezistence

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Růst dětí