Přeskočit navigaci

Peginterferon alfa-2a plus ribavirin a chronická infekce virem hepatitidy C

Léčba  chronické infekce virem HCV pegylovaným inteferonem alfa-2a je signifikantně účinnější v dosažení setrvalé virologické odpovědi oproti léčbě nepegylovaným interferonem alfa-2a.

Peginterferon alfa-2a plus ribavirin a chronická infekce virem hepatitidy C

Léčba chronické infekce virem hepatitidy C (HCV) pegylovaným inteferonem alfa-2a je signifikantně účinnější v dosažení setrvalé virologické odpovědi oproti léčbě nepegylovaným interferonem alfa-2a. Autoři srovnávali účinnost a bezpečnost kombinační léčby peginterferonem alfa-2a s ribavirinem, interferonem alfa-2b s ribavirinem a monoterapie peginterferonem alfa-2a.

Celkem bylo randomizováno 1 121 pacientů a byla u nich pod dobu 48 týdnů udržována léčba buď s podáváním 180 μg peginterferonu alfa-2a jednou týdně plus denně ribavirin (1 000 nebo 1 200 mg, v závislosti na váze), nebo peginterferonu alfa-2a týdně plus denně placebo nebo 3 milionů jednotek interferonu alfa-2b třikrát týdně plus denně ribavirin po dobu 48 týdnů.

V největším počtu bylo dosaženo setrvalé virologické odpovědi (ta byla definována absencí detekovatelného HCV RNA 24 týdnů po ukončení terapie) u pacientů, kteří užívali peginterferon alfa-2a plus ribavirin oproti pacientům užívajícím interferon alfa-2b plus ribavirin (56 % vs. 44 %) nebo peginterferon alfa-2a samotný (56 % vs. 29 %). Proporce setrvalé virologické odpovědi v jednotlivých výše uvedených léčebných režimech u pacientů s HCV genotypem 1 byla následující: 46 %, 36 % a 21 %.

Všechny tři léčebné režimy vykazovaly srovnatelný bezpečnostní profil. Incidence influenza-like symptomů a deprese byla nižší ve skupině pacientů, kteří byli léčeni peginterferonem alfa-2a, popřípadě peginterferonem alfa-2a a ribavirinem, oproti pacientům léčeným interferonem alfa-2b plus ribavirinem.

Závěrem lze říci, že pacienti s chronickou hepatitidou C, kteří jsou léčeni peginterferonem alfa-2a jednou týdně v kombinaci s ribavirinem, tolerovali léčbu stejně dobře jako pacienti léčení interferonem alfa-2b plus ribavirinem, a bylo u nich navíc dosaženo signifikantně vyššího procenta setrvalých virologických odpovědí ve srovnání se skupinami pacientů léčených interferonem alfa-2b plus ribavirinem a peginterferonem alfa-2a samotným.

(jos)

Zdroj: N Engl J Med 2003; 348: 259–260.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Peginterferon a ribavirin v léčbě pacientů, u nichž předchozí terapie interferonem selhala

Peginterferon a ribavirin v léčbě pacientů, u nichž předchozí terapie interferonem selhala

Chronická hepatitida C reaguje špatně na kombinovanou léčbu u chronické hepatitidy B

Chronická hepatitida C reaguje špatně na kombinovanou léčbu u chronické hepatitidy B

Úspěšná léčba chronické hepatitidy C může pacienty ochránit před rozvojem hepatocelulárního karcinomu

Úspěšná léčba chronické hepatitidy C může pacienty ochránit před rozvojem hepatocelulárního karcinomu

HCV pozitivita jako rizikový faktor adenokarcinomu ledvin

HCV pozitivita jako rizikový faktor adenokarcinomu ledvin

Genetické varianty interleukinu 28B a HCV infekce

Genetické varianty interleukinu 28B a HCV infekce

Subklinická deprese a mírný kognitivní deficit jako prediktory rozvoje deprese indukované interferonem-α u pacientů s chronickou hepatitidou C

Subklinická deprese a mírný kognitivní deficit jako prediktory rozvoje deprese indukované interferonem-α u pacientů s chronickou hepatitidou C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba