Přeskočit navigaci

Ribavirin reguluje replikaci viru HCV zvýšením exprese IFN stimulovaných genů a interleukinu 8

Způsob, jakým ribavirin zvyšuje antivirové účinky interferonu (IFN) proti viru hepatitidy C (HCV), není znám.

Ribavirin reguluje replikaci viru HCV zvýšením exprese IFN stimulovaných genů a interleukinu 8

Způsob, jakým ribavirin zvyšuje antivirové účinky interferonu (IFN) proti viru hepatitidy C (HCV), není znám. Danou problematikou se však blíže zabývali japonští vědci, kteří zjišťovali, jestli terapie RBV ovlivňuje IFN stimulované geny (ISGs), in vivo a in vitro. Výsledky svých pozorování publikovali v časopise Journal of Infectious Diseases.

Ve své práci měřili hladiny mRNA genů ISGs v T-lymfocytech pacientů s HCV infekcí, kteří užívali terapii IFN-alfa současně s nebo bez terapie ribavirinem. Při testech in vivo a in vitro došlo ke zvýšení exprese mRNA proteinkinázy R a myxovirus-rezistentního proteinu A více při kombinované terapii IFN-alfa s ribavirinem, než tomu bylo v případě pouze monoterapie IFN-alfa. Toto zvýšení záviselo na autokrinní produkci IFN-beta stimulované ribavrinem. V nepřítomnosti INF-alfa došlo k ribavirinem indukované upregulaci interleukinu 8 (IL-8) a ta pak byla odpovědná za aktivaci aktivačního proteinu 1 (AP-1).

Z daných zjištění tedy vyplynulo, že ribavirin zesiluje anti-HCV účinky IFN-alfa, které jsou vyvolané efektem INF stimulovaných genů, a to prostřednictvím zvýšení autokrinní produkce IFN-beta. Kromě toho může ribavirin zesilovat účinky IL-8 cestou aktivace AP-1. Lepší pochopení modulace IFN stimulovaných genů v důsledku terapie ribavirinem by mohlo být nápomocné při hledání prostředků vedoucích k eliminaci HCV.

(mik)

Zdroj: Tokumoto Y. et al. Ribavirin regulates hepatitis C virus replication through enhancing interferon-stimulated genes and interleukin 8. J Infect Dis. 2012 Apr 1; 205 (7): 1121–30; doi: 10.1093/infdis/jis025

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Peginterferon alfa-2b a ribavirin v léčbě hepatitidy C po kombinované transplantaci jater a ledvin

 Peginterferon alfa-2b a ribavirin v léčbě hepatitidy C po kombinované transplantaci jater a ledvin

Stanovení HCVAg při monitorování léčebné odpovědi u pacientů s hepatitidou C

Stanovení HCVAg při monitorování léčebné odpovědi u pacientů s hepatitidou C

Monoterapie boceprevirem u zatím neléčených pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 2/3 a jeho antivirová aktivita

Monoterapie boceprevirem u zatím neléčených pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 2/3 a jeho antivirová aktivita

Výhody setrvalé virologické odpovědi při léčbě pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů koinfikovaných HIV/HCV s kompenzovanou cirhózou

Výhody setrvalé virologické odpovědi při léčbě pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů koinfikovaných HIV/HCV s kompenzovanou cirhózou

Novinky ve strategii léčby pegylovaným interferonem

Novinky ve strategii léčby pegylovaným interferonem

Hodnocení jaterní fibrózy pomocí endoskopické ultrasonografie

Hodnocení jaterní fibrózy pomocí endoskopické ultrasonografie

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Arabské trhy aneb Skrytá rizika číhající na turisty