Přeskočit navigaci

Ribavirin reguluje replikaci viru HCV zvýšením exprese IFN stimulovaných genů a interleukinu 8

Způsob, jakým ribavirin zvyšuje antivirové účinky interferonu (IFN) proti viru hepatitidy C (HCV), není znám.

Ribavirin reguluje replikaci viru HCV zvýšením exprese IFN stimulovaných genů a interleukinu 8

Způsob, jakým ribavirin zvyšuje antivirové účinky interferonu (IFN) proti viru hepatitidy C (HCV), není znám. Danou problematikou se však blíže zabývali japonští vědci, kteří zjišťovali, jestli terapie RBV ovlivňuje IFN stimulované geny (ISGs), in vivo a in vitro. Výsledky svých pozorování publikovali v časopise Journal of Infectious Diseases.

Ve své práci měřili hladiny mRNA genů ISGs v T-lymfocytech pacientů s HCV infekcí, kteří užívali terapii IFN-alfa současně s nebo bez terapie ribavirinem. Při testech in vivo a in vitro došlo ke zvýšení exprese mRNA proteinkinázy R a myxovirus-rezistentního proteinu A více při kombinované terapii IFN-alfa s ribavirinem, než tomu bylo v případě pouze monoterapie IFN-alfa. Toto zvýšení záviselo na autokrinní produkci IFN-beta stimulované ribavrinem. V nepřítomnosti INF-alfa došlo k ribavirinem indukované upregulaci interleukinu 8 (IL-8) a ta pak byla odpovědná za aktivaci aktivačního proteinu 1 (AP-1).

Z daných zjištění tedy vyplynulo, že ribavirin zesiluje anti-HCV účinky IFN-alfa, které jsou vyvolané efektem INF stimulovaných genů, a to prostřednictvím zvýšení autokrinní produkce IFN-beta. Kromě toho může ribavirin zesilovat účinky IL-8 cestou aktivace AP-1. Lepší pochopení modulace IFN stimulovaných genů v důsledku terapie ribavirinem by mohlo být nápomocné při hledání prostředků vedoucích k eliminaci HCV.

(mik)

Zdroj: Tokumoto Y. et al. Ribavirin regulates hepatitis C virus replication through enhancing interferon-stimulated genes and interleukin 8. J Infect Dis. 2012 Apr 1; 205 (7): 1121–30; doi: 10.1093/infdis/jis025

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Boceprevir – nový účinný lék v léčbě HCV

Boceprevir – nový účinný lék v léčbě HCV

Genetická variance v genu IL28B predikuje účinnost léčby virové hepatitidy C

Genetická variance v genu IL28B predikuje účinnost léčby virové hepatitidy C

Užívání statinů a zvýšený LDL nebo celkový cholesterol ve vztahu k virologické odpovědi u pacientů léčených pro HCV ve studii IDEAL

Užívání statinů a zvýšený LDL nebo celkový cholesterol ve vztahu k virologické odpovědi u pacientů léčených pro HCV ve studii IDEAL

Nestrukturální protein A5 viru hepatitidy C zvyšuje upregulací expresi genu NS5ATP9

 Nestrukturální protein A5 viru hepatitidy C zvyšuje upregulací expresi genu NS5ATP9

Boceprevir lze užívat i při opiátové substituční terapii

Boceprevir lze užívat i při opiátové substituční terapii

Trombocytopenie u chronických jaterních chorob

Trombocytopenie u chronických jaterních chorob

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cestovní nemoci