Přeskočit navigaci

Srovnání účinku pegylovaného interferonu α-2a a α-2b v kombinaci s ribavirinem u pacientů s hepatitidou C

Tým španělských lékařů zveřejnil výsledky studie, v níž hledal rozdíly mezi účinky léčby pomocí interferonu α-2a a α-2b.

 Srovnání účinku pegylovaného interferonu α-2a a α-2b v kombinaci s ribavirinem u pacientů s hepatitidou C

Tým španělských lékařů z universitní nemocnice ve Valencii zveřejnil výsledky studie, v níž se pokusil nalézt rozdíly mezi účinky léčby pomocí interferonu α-2a a α-2b. Kombinace interferonu s ribavirinem se v terapii hepatitidy C používá běžně, doposud však nebylo stanoveno, který interferon v léčbě přináší lepší výsledky.

Studie proběhla v letech 2002–2004 a následovalo ji roční průběžné sledování všech pacientů. Jednalo se o prospektivní skupinovou studii, která zahrnovala pacienty s nově zjištěnou monoinfekcí. Ti byli rozděleni do dvou skupin podle toho, který pegylovaný interferon dostávali. Celkem studie sledovala 202 pacientů, interferonem α-2a bylo léčeno 87 z nich a interferonem α-2b zbylých 115.

K vyjádření účinnosti léčby byly sledovány dvě proměnné: hladiny glutamát-pyruvát transferázy pro vyjádření biochemické odpovědi na léčbu a počet virových částic jako ověření odpovědi virologické.

Výsledky studie prokázaly, že není významný rozdíl mezi účinkem obou typů interferonu. Trvalá biochemická odpověď dosahovala 75,8 % ve skupině léčené interferonem α-2a oproti 76,2 % ve druhé skupině (p = 0,908). Trvalá virologická odpověď byla v první skupině pozorována v 71,3 % proti 64,3 % u skupiny druhé (p = 0,293). Celková účinnost léčby stanovená jako kombinace předchozích faktorů činila 64,2 % a 60,87 % (p = 0,628).

Závěr studie je formulován takto: mezi skupinami monoinfikovaných pacientů léčených odlišnými druhy interferonu α v kombinaci s ribavirinem nebyl nalezen významný rozdíl v trvalé virologické a biochemické odpovědi na léčbu. Zkoumané typy interferonu jsou zřejmě pro léčbu monoinfikovaných pacientů rovnocenné.

(shmt)

Zdroj: Enferm Infecc Microbiol Clin. 2008;26(3):135–140.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Koinfekce HCV a HIV je terapeutický oříšek vyžadující spolupráci hepatologa

Koinfekce HCV a HIV je terapeutický oříšek vyžadující spolupráci hepatologa

HCV pozitivita jako rizikový faktor adenokarcinomu ledvin

HCV pozitivita jako rizikový faktor adenokarcinomu ledvin

Vysoká míra odpovědi na terapii hepatitidy C boceprevirem

Vysoká míra odpovědi na terapii hepatitidy C boceprevirem

Zkušenosti s použitím bocepreviru nebo telapreviru v léčbě rekurencí hepatitidy C po jaterní transplantaci

Zkušenosti s použitím bocepreviru nebo telapreviru v léčbě rekurencí hepatitidy C po jaterní transplantaci

Propuknutí "epidemie" infekční žloutenky typu A v zemi s dobrou socioekonomickou úrovní

Propuknutí

Vyšetření vertikálního přenosu viru hepatitidy C

Vyšetření vertikálního přenosu viru hepatitidy C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Křečové žíly